De Herberg is een plaats van ontmoeten

Weggeefhoek op Facebook

Op facebook is er vanuit het Inloophuis een weggeefhoek actief. Hierop kunt u spullen aanbieden, altijd gratis, die een ander weer goed kan gebruiken.

Hiermee dragen we bij aan een duurzame samenleving en het bestrijden van armoede.

Autisme Ouder Initiatief

Het autisme ouder initiatief is een groep ouders die eens per maand samenkomt in Duiven of Westervoort om ervaringen te delen rond de opvoeding van een kind met een vorm van autisme.
Ook is er vanuit deze groep een Whatsapp groep waaraan u kunt worden toegevoegd.

Slechthorenden contact

Ongeveer twee keer per maand op dinsdagochtend  is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in een rustige ruimte waar rekening wordt gehouden met de verstaanbaarheid voor iedereen. Er worden ervaringen en tips uitgewisseld en er komen verschillende onderwerpen aan de orde.