Contactgroep voor slechthorenden

Voor mensen die slechthorend zijn is het sinds kort mogelijk om aan te sluiten bij de contactgroep voor slechthorenden in Westervoort. Deze contactgroep komt een keer per twee weken bij elkaar bij Inloophuis De Herberg. De eerstvolgende data die gepland staan zijn dinsdag 6 juni en dinsdag 20 juni, van 10.15 – 11.30 uur. Een vrijwilliger begeleidt de contactgroep. 

Martinique Walraven, coördinator bij Inloophuis De Herberg: “Het is voor slechthorenden niet altijd makkelijk om bij elkaar te komen in gezelschap. Door elkaar heen praten en veel mensen in een ruimte, zorgt ervoor dat het voor iemand die slechthorend is lastig is om te verstaan wat er wordt gezegd. In de contactgroep wordt daar rekening mee gehouden. Zij zitten in een ruimte waar de akoestiek goed is en zorgen dat er duidelijk wordt gepraat. Ook komt ieder om en om aan het woord. Op deze manier is het voor ieder mogelijk om mee te doen. De contactgroep is gezellig. De bezoekers ervaren de contactgroep als een fijne manier om elkaar te ontmoeten.”

Voor meer informatie en voor aanmelden, kan men mailen naar info@inloophuisdeherberg.nl.