De Herberg is een plaats van ontmoeten en delen

Doneren

Wil je bijdragen aan ons werk en een donatie doen voor Inloophuis De Herberg? Je vindt hieronder onze gegevens. Het is ook mogelijk om specifiek voor onze uitgifteacties te doneren. Vermeld dan in de omschrijving “Uitgifteactie”. Hartelijk dank voor je bijdrage. 

Stichting Inloophuis De Herberg
Reknr: NL 20 RABO 01 92 05 15 47

ANBI 
Voor de belastingdienst is het Inloophuis De Herberg een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent, dat giften (onder voorwaarden) kunnen worden afgetrokken van jouw belastbaar inkomen, indien je gebruik maakt van de volgende formele naam Stichting Inloophuis De Herberg (ANBI) en registratienummer 854161867 (RSIN). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht. Zie ook www.anbi.nl.