De Herberg is een plaats van ontmoeten

Doneren

Wilt u bijdragen aan ons werk en een donatie doen voor Inloophuis De Herberg? U vindt hieronder onze gegevens. Het is ook mogelijk om specifiek voor onze uitgifteacties te doneren. Vermeldt u dan in de omschrijving “Uitgifteactie”. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. 

Stichting Inloophuis De Herberg
Reknr: NL 20 RABO 01 92 05 15 47

ANBI 
Voor de belastingdienst is het Inloophuis De Herberg een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent, dat giften (onder voorwaarden) kunnen worden afgetrokken van uw belastbaar inkomen, indien u gebruik maakt van de volgende formele naam Stichting Inloophuis De Herberg(ANBI) en registratienummer 854161867 (RSIN). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht. Zie ook www.anbi.nl.