Dank voor de donaties

In november en december hebben wij de jaarlijkse de oproep voor de donatie van het Kerstpakket gedaan, de zogenaamde “Kerstpakketten- actie”. Daarnaast is een oproep gedaan voor het doneren van energietoeslag. Gelukkig kunnen we constateren dat de oproepen niet voor niets zijn geweest en door de ontvangen donaties van Kerstpakketten en energietoeslag was mogelijk een volwaardige uitgifte te organiseren. Onze dank hiervoor.

QR code of via
Reknr: NL 20 RABO 01 92 05 15 47
tnv: Stichting Inloophuis (De Herberg)