De Herberg is een plaats van ontmoeten en delen

Historie

Start in 2012
Op 17 juni 2012 werd Inloophuis De Herberg geopend in een ruimte van de Rooms-Katholieke Kerk naast het kerkgebouw. Het inloophuis was een initiatief van pastor Ria Doornbusch en de plaatselijke geloofsgemeenschap. Tot 1 oktober 2016 was Pastor Doornbusch voor vijftig procent werkzaam in het inloophuis. 

Stichtingsbestuur sinds 2014
Sinds 2014 is Stichting Inloophuis De Herberg geen kerkelijke stichting meer, maar een algemene/ civiele stichting actief in het sociale domein van Westervoort. Het inloophuis wordt bestuurd door een stichtingsbestuur bestaande uit vier bestuursleden. Zij behartigen de financiële en praktische aspecten van het inloophuis. Daarnaast is er een grote groep vrijwilligers actief, die bijdragen aan de diverse activiteiten van het inloophuis. 

10-jarig bestaan in 2022
In 2022 vierde Inloophuis De Herberg het 10-jarig bestaan. Het 10-jarig bestaan werd uitgebreid gevierd, met bezoekers, vrijwilligers en collega’s van andere organisaties uit het sociaal domein.  

Gewonnen prijzen
Het werk van Inloophuis De Herberg is erkend door anderen met prijzen. 

In 2013 won het inloophuis de prestigieuze Ariensprijs voor het beste diaconale project van het Aartsbisdom Utrecht.

In 2014 won het inloophuis het Lokaal Compliment Westervoort, het vrijwilligerscompliment van Westervoort.