De Herberg is een plaats van ontmoeten

Over het inloophuis

Op 17 juni 2012 werd Inloophuis De Herberg geopend in een ruimte van de Rooms-katholieke Kerk naast het kerkgebouw.
Het Inloophuis was een initiatief van de pastor Ria Doornbusch en de plaatselijke geloofsgemeenschap.

Tot 1 oktober 2016 was Pastor Doornbusch voor 50% werkzaam in het Inloophuis.
Uitbreiding van het initatief is gestart richting andere kerken en maatschappelijke en sociale organisaties in Westervoort e.o.

Stichting Inloophuis De Herberg is sinds 2014 geen kerkelijke stichting maar een algemene/civiele stichting ”actief in het sociale domein in Westervoort”. Het Inloophuis wordt bestuurd door een stichtingsbestuur. Vijf bestuursleden behartigen de financiële en praktische aspecten van het Inloophuis.
Een grote groep vrijwilligers is actief in het tot stand brengen van een groot aantal activiteiten gericht op de doelgroep. gestart.

Stichting Inloophuis (De Herberg) is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61006688. Registratie als rechtspersoon onder nummer 854161867

Prijzen
Het benutten van kansen en mogelijkheden is opgevallen. In 2013 wordt aan het inloophuis de prestigieuze Ariensprijs voor het beste diaconale project van het Aartsbisdom Utrecht toegekend. Een jaar later valt het Inloophuis in de prijzen met het “Lokaal Compliment Westervoort”.
In 2014 won het Inloophuis het vrijwilligers compliment van Westervoort