InloophuisDeHerberg - Facebook

Ontmoeten als hoofddoel

‘Inloophuis de Herberg’ is een ontmoetingsruimte waar mensen met elkaar omgaan op gelijkwaardige wijze. Mensen zijn er welkom zoals ze zijn, je kunt er binnen lopen en aanzitten aan de ronde tafel. Hierdoor is het Inloophuis een rustpunt en vertrekpunt in de buurt en de dorpen Duiven, Loo, Groessen en Westervoort.


Het Inloophuis werkt vanuit de presentiebenadering van prof. Adries Baart. Daar waar mensen ‘onaanzienlijk’, ‘arm’ of ‘hopeloos’ zijn willen wij menselijke bewogenheid en liefdevolle bekommernis bieden en daarmee onderscheidt het Inloophuis zich op veel punten van een verzakelijkte, marktgerichte en op productie gerichte zorgsector.

Klik hier voor meer informatie over de Presentie-benadering