De Herberg is een plaats van ontmoeten en delen

Medewerkers

Ons team bestaat uit een (vrijwillig) bestuur, een coördinator (betaalde beroepskracht) en diverse vrijwillig medewerkers in verschillende rollen. Deze medewerkers zijn bijvoorbeeld werkzaam als gastvrouw, op het secretariaat of voor de begeleiding van activiteiten.  

Bestuursleden:

Maarten Oosterbroek
Secretaris

Klaas Westerbeek
Voorzitter

Lonneke Kosters
Algemeen lid

Arjen Hiemstra
(waarnemend)
Penningmeester

Beroepskracht:

Martinique Walraven
Coördinator