De Herberg is een plaats van ontmoeten

Wil je ook meedoen als vrijwilliger?
We hebben verschillende mogelijkheden:

*Zoals gastvrouw of gastheer bij de inloop
*Gastvrouw of gastheer bij maaltijd of lunch
*Vrijwilliger in de moestuin
*Of misschien heb je een idee voor een activiteit

Stuur dan een mail naar info@inloophuisdeherberg.nl of bel 06-286 66 195

Er zijn twee parttime beroepskrachten in dienst: Jacqueline Schilling en Marije Meurs.
De belangrijkste taak van de coƶrdinatoren is: het ondersteunen van de ongeveer 50 vrijwilligers.

Samen zorgen we dat het inloophuis een gastvrije plek blijft waar ieder kan meedoen.