InloophuisDeHerberg - Facebook

Convenant Armoedebestrijding vernieuwd

Armoede is de bron waar veel problemen van mensen uit voortkomen. Soms komen vrijwilligers tijdens de openingsuren van het Inloophuis in aanraking met die problemen. Vragen zijn niet direct te beantwoorden, maar voor mensen die ons weten te vinden is het van belang hier op adem te kunnen komen. En als men daar zelf om vraagt vindt verwijzing plaats naar de instanties die bij het Inloophuis bekend zijn.

Klik hier voor (gemeentelijke) regelingen voor geldzaken, schulden en formulieren
Klik hier: hoe het werkt

Zo heeft het bestuur van het Inloophuis het z.g. Armoedeconvenant met de gemeente en 14 andere groepen in de Westervoortse samenleving afgesloten. De wegen om hulp te kunnen krijgen worden zo meer en meer bekend nu ook het wijkteam Goed voor Elkaar daar op ingericht is: eerste aanspreekpunt voor alle vragen op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugd en werk.

De leden van het Armoedeconvenant komen per 3 maanden bij elkaar en bespreken actuele onderwerpen en activiteiten.