InloophuisDeHerberg - Facebook

Maaltijd op de vrijdag

Dit jaar wordt er in wisselende teams gekookt voor gemiddeld 12 gasten.
2 x per maand, op de vrijdagmiddag vanaf 16.00 voor mensen met een smalle beurs of alleenstaand.

Kleine geschiedenis:
In 2016 kwamen allerlei plannen tot ontwikkeling. Als belangrijkste kan het keuken annex maaltijdproject worden genoemd. Allereerst de keuken: in 2015 kreeg het Inloophuis een flinke bijdrage van Innerwheel Rijn en IJssel voor de vervanging van de bestaande keuken door een keuken waar voor 25 mensen gekookt kan worden. De nieuwe keuken stond eind december klaar om in 2017 te worden geïnstalleerd.

Er is voor de maaltijd op de vrijdag een samenwerking met RIBW tot stand gekomen. Hun gasten komen op de vrijdag naar ons toe. Die samenwerking is een uitvloeisel van door de gemeente Westervoort ingesteld overleg over inloopfuncties en bestrijding van sociale uitsluiting en armoede.