InloophuisDeHerberg - Facebook

Proef en Leertuin, ‘de moestuin’

Ook in 2019 zal weer getuinierd worden in de moestuin. In samenwerking met NL Doet wordt een weekend  (15 en 16 maart) belegd waarbij mensen uit de samenleving zich kunnen inschrijven om de tuin gebruiksklaar te maken. Dit jaar kan er ook gewerkt worden een vernieuwde afrastering en toegangsdeuren.

Kinderen van basisscholen, mensen met een beperking, en dorpelingen, ze waren er allemaal in 2018 en ook weer in 2019 welkom.

In de oogstperiode zijn er wekelijks circa tien adressen met een smalle beurs blij te maken met biologische voeding.