InloophuisDeHerberg - Facebook

Social media

Sociale media
Een belangrijke pijler is de sociale media. Inloophuis ‘De Herberg’ staat bekend met twee vormen van sociale media.
Ten eerste de eigen Facebookpagina https://www.facebook.com/InloophuisDeHerberg/ waar nieuws wordt gedeeld. Er is gebleken dat velen ons volgden in het afgelopen jaar.

Weggeefhoek
Deze ‘hoek’ is bezig met duurzaamheid en omzien naar elkaar. www.facebook.com/groups/533877346626266

                                              
Sociale media, niet meer weg te denken omdat we gemerkt hebben dat we via deze wegen ook onze nieuwe vrijwilligers bereiken en onze activiteiten deel genoot maken aan de samenleving. We hebben ervaren dat de gemiddelde leeftijd die onze site’s bezoeken onder de vijftig ligt.