InloophuisDeHerberg - Facebook

Organisatie

Op 17 juni 2012 werd Inloophuis De Herberg geopend in een ruimte van de Rooms-katholieke Kerk naast het kerkgebouw. Het Inloophuis was een initiatief van de pastor Ria Doornbusch en de plaatselijke geloofsgemeenschap.
Het Inloophuis wil een gastvrije plek zijn voor mensen die in de samenleving buiten de boot dreigen te vallen. Tot 1 oktober 2016 was Pastor Doornbusch voor 50% werkzaam in het Inloophuis.
Uitbreiding van het initatief is gestart richting andere kerken en maatschappelijke en sociale organisaties in Westervoort e.o.

Stichting Inloophuis (De Herberg) is geen kerkelijke stichting maar een algemene/civiele stichting ''actief in het sociale domein in Westervoort''. Het Inloophuis wordt bestuurd door een stichtingsbestuur. Vijf bestuursleden behartigen de financiële en praktische aspecten van het Inloophuis.
Een grote groep vrijwilligers is actief in het tot stand brengen van een groot aantal activiteiten gericht op de doelgroep. Die activiteiten worden gecoördineerd door een coördinatiegroep.Vanaf 1 augustus 2018 is een professionele kracht als coordinator gestart.

Stichting Inloophuis (De Herberg) is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61006688. Registratie als rechtspersoon onder nummer 854161867