De Herberg is een plaats van ontmoeten

Beroepskracht

Martinique Walraven

Het (vrijwillig) bestuur

Maarten Oosterbroek
Secretaris

Klaas Westerbeek
Voorzitter

Lonneke Kosters
Algemeen lid

Arjen Hiemstra
wnd Penningmeester