InloophuisDeHerberg - Facebook

Aktiviteiten Inloophuis

  • Het Inloophuis is open voor ontmoeting, voor een kop koffie of thee, of voor een gesprek met andere bezoekers of de gastheren/gastvrouwen. Vijf dagen per week is het Inloophuis twee uur open.
  • 2 x per maand wordt op vrijdag een warme maaltijd bereid, die al in de middag begint met een gezellig samenzijn. Van 16:00 tot 19:00 uur is het Inloophuis dan geopend.
  • Eens per maand vindt er een maandelijkse lunch plaats in het Inloophuis op de eerste zondag van de maand.
  • Regelmatig vindt er een uitdeelactie plaats in samenwerking met de plaatselijke supermarkt en de voedselbank. Over het algemeen komen er 120 mensen die pakketten in ontvangst nemen. Uitgedeeld worden houdbare levensmiddelen, wasmiddelen of vleespakketten.
  • Het tot stand brengen en onderhouden van een moestuin waarin groenten worden verbouwd voor de eigen lunch en warme maaltijd, maar waarvan ook groenten en fruit worden verstrekt aan bezoekers in moeilijke financiële omstandigheden. Bezoekers van het Inloophuis worden gestimuleerd hier bij te helpen