InloophuisDeHerberg - Facebook

Bescherming persoonsgegevens

Privacy

Vanwege de wet zijn we verplicht bezoekers en vrijwilligers duidelijk te informeren over welke privacygevoelige gegevens onze organisatie verwerkt. Dit doen wij door middel van een zogenaamde Privacy Verklaring. In dit document wordt ook duidelijk met welk doel dit gebeurt. Daarnaast wordt duidelijk welke privacy-rechten deze personen hebben, hoe lang wij deze gegevens bewaren en welke beveiligingsmaatregelen wij hebben genomen.

Klik hier voor onze Privacy Verklaring