InloophuisDeHerberg - Facebook

Korte historie sinds 2012

In 2012 werd Inloophuis de Herberg te Westervoort geopend in een mooie en nieuwe ruimte van de Rooms-katholieke Kerk naast het kerkgebouw. Het Inloophuis is gestart op initiatief van de toenmalige pastor Ria Doornbusch en de plaatselijke geloofsgemeenschap. Het  doel van het Inloophuis was, en is nog steeds, om een gastvrije plek te zijn voor mensen die in de samenleving buiten de boot dreigen te vallen.

Het Inloophuis slaat  vanaf de start enorm goed aan. Onder inspirerende leiding van de coördinator Ria Doornbusch gaan meer dan 30 vrijwilligers zich inzetten voor mensen in Westervoort die te maken hebben met kwetsbaarheid. Hierdoor kunnen er een groot aantal activiteiten worden opgezet. Naast gastvrije ontmoetingen tijdens de inloop en maaltijden, zijn er ook activiteiten als moestuin, voedselinzameling, NL-Doet acties. 
Het benutten van kansen en mogelijkheden is opgevallen. In 2013 wordt aan het inloophuis de prestigieuze Ariensprijs voor het beste diaconale project van het Aartsbisdom Utrecht toegekend. Een jaar later valt het Inloophuis in de prijzen met het “Lokaal Compliment Westervoort”. 

Het Inloophuis (De Herberg) krijgt in 2018 de waardering voor haar werk met een subsidie van Kansfonds. De hoop en verwachting is dat de ''Doorontwikkeling van het Inloophuis'' gedurende een aantal jaren financieel wordt ondersteund. Eind 2018 zegt de gemeente Westervoort toe extra projecten in het sociale domein te willen financieren, onder gelijktijdige samenwerkingen met collega-partners.
Begin 2019 honoreert het Kansfonds onze subsidie-aanvraag voor financiering van het Inloophuis c.q. een coordinator voor 18 uur per week.