InloophuisDeHerberg - Facebook

Prijzen/onderscheiding Inloophuis

Inloophuis (De herberg) is één van de genomineerden voor het Lokaal Compliment 2019. Niet te verwachten is dat de1e prijs wordt behaald, omdat in 2014 de prijs werd verkregen. Maar fijn dat men het Inloophuis een warm hart toedraagt door een nominatie in te sturen.


Vrijwilligersprijs ‘Lokaal Compliment Westervoort’: in 2014

Westervoort – op zondag 7 december hebben de vrijwilligers van inloophuis De Herberg tijdens het vrijwilligersfeest in zalencentrum Wieleman het lokaal compliment uitgereikt gekregen.
Het was een gezellig vrijwilligersfeest met alle vrijwilligers uit Westervoort. Een heuse Dinner Show met eten en daarna was er tijd voor feest met optredens van Hanneke Engels met muzikale begeleiding van het DT Orchestra. Tot slot volgde de uitreiking van een cheque van 500 euro aan de vrijwilligers van Inloophuis De Herberg door burgemeester van Hout
In totaal zijn er 19 inzendingen binnen gekomen voor het lokaal compliment, uit de laatste drie genomineerden heeft de jury de vrijwilligers van Inloophuis de Herberg gekozen omdat ze voorzien in een steeds meer toenemende behoefte, men kan bij de Herberg terecht voor een luisterend oor, een goed advies, gezelligheid en het treffen van gelijkgestemden.
Ook het inzamelen van kleding speelgoed en voedsel voor hen die het nodig hebben en tevens ook met de werkgroep Westervoort voor Westervoort waardoor inzamelingen voor wasmiddelen en voedselpakketten zijn gerealiseerd voor minder bedeelde inwoners van Westervoort en nog veel meer goede dingen doen ze voor de Westervoortse inwoners die het hard nodig hebben doen.
Ieder jaar wordt het Lokaal Compliment uitgereikt aan een vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie in Westervoort die zich het afgelopen jaar heeft onderscheiden door bijvoorbeeld:
vernieuwend te zijn geweest, met name ten aanzien van de organisatie van het vrijwilligerswerk of zich creatief te hebben getoond ten aanzien van het vrijwilligerswerk of
een zichtbaar en ontwikkeld initiatief te hebben genomen voor de leefbaarheid van Westervoort.
De vrijwilligers van Inloophuis De Herberg ontvingen van burgemeester Van Hout een cheque van 500 euro.


Ariensprijs voor diaconie van het Aartsbisdom Utrecht: in 2013

In het juryrapport onderbouwt de jury zijn keuze voor dit project als volgt: “U heeft dit diaconale initiatief grondig voorbereid. U heeft gekozen voor een structurele aanpak om zich over mensen in nood te ontfermen. U ontwikkelt een rijkdom aan initiatieven, alles heeft met elkaar te maken en is in korte tijd opgebouwd. U mag gelukkig zijn met charismatisch leiderschap. De kern is presentiepastoraat in de parochie: van binnen naar buiten. De groep van ruim dertig 30 vrijwilligers is actief en signaleert tevens waar nood is. De vrijwilligers maken in hun onderlinge contacten gebruik van intervisie. Het gebruik van sociale media bij diaconie en de ruilwinkel is innovatief en andere parochies en PCI-en kunnen er iets van leren. U bereikt met uw initiatief naast de gebruikelijke groepen nieuwe doelgroepen, veelal tussen 40-55 jaar, en van andere komaf dan de Nederlandse. Het contact is bezinnend, zorgvuldig, (inter)religieus informerend, de seizoenen volgend. Met de sociale media kunnen mensen op het spoor van het evangelie komen. U geeft ook workshops over het gebruik van sociale media. De weggeefhoek is een uiting van duurzaamheid en ruileconomie. U werkt natuurlijk oecumenisch en u betrekt de jongeren van de M25 groep bij het geheel. Uw motto: wij helpen jou en jij helpt ons. Dat u met vele vrijwilligers dit inloophuis en ontmoetingscentrum heeft gestart en nog wilt uitbreiden, is in de ogen van de jury te prijzen.”