InloophuisDeHerberg - Facebook

Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners Inloophuis

  • Voedselbank: het Inloophuis bezorgt een brief met daarin een tegoedbon voor een pakket bij hun klanten, die hun klanten vervolgens in het Inloophuis op kunnen halen tijdens de uitdeelmomenten.
  • Gemeente Westervoort: goede contacten met het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westervoort. (B&W waren actief bij de aanleg van de moestuin tijdens de actie NL doet)
  • Goed voor Elkaar team Westervoort (verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het Maatschappelijk Werk): het inloophuis is goed bekend bij dit team. Zij zijn bijvoorbeeld aanwezig met een mobiel loket tijdens de uitdeling van pakketten.
  • Caritas Westervoort: tijdens de uitdeling van pakketten is soms ook een stand van Caritas Westervoort aanwezig.
  • Convenant Armoedebestrijding: het Inloophuis is partner in het armoedeconvenant van de Gemeente Westervoort, een samenwerking tussen 14 plaatselijke organisaties op het terrein van bestrijding van armoede.
  • Parochie en locatieraad: in de omgeving van het Inloophuis zijn vanuit de parochie en de locatie een aantal maatschappelijk activiteiten ontstaan die clusteren met het werk van het Inloophuis: een repair cafe, fietsenproject voor minder bedeelden en yogacursussen.
  • Kansfonds. Een financiele bijdrage voor het Project Doortontwikkeling Inloophuis om een professionele coordinator te kunnen aanstellen. Is gestart op 1 augustus 2018. Aanvraag voor een volgende jaar 2019 is eveneens toegekend.
  • Voortzetting van dit project met hulp van het St Fransiscus Fonds in 2020. 
  • Gemeente Westervoort. Voor het jaar 2020 ondersteunt de gemeente Westervoort het financieren van de coordinator voor diverse (nieuwe) projecten (evenals in 2019).
  • Protestantse kerk in Westervoort. In september 2019 zamelt de diaconie diverse (verbruiksartikelen) in om die samen met de periodieke Uitgeefacties van het Inloophuis uit te delen.