InloophuisDeHerberg - Facebook

Voor wie is het Inloophuis?

Ook in de samenleving van Westervoort zijn er sociale problemen waarneembaar.  De schuldenproblematiek neemt toe in het dorp. Soms omdat mensen te weinig inkomen hebben, soms omdat sociale en psychische problemen het voor mensen moeilijk maken hun financiën op orde te houden. Veel bewoners komen in aanmerking voor hulp van de voedselbank. De individualisering groeit en daarmee neemt ook de eenzaamheid toe bij mensen in moeilijke leefsituaties.
Ook op het gebied van levensvragen nemen de problemen toe in Westervoort. De bevolking (merendeels in Westervoort komen wonen tussen 1980 en 1995) veroudert snel en hun kinderen zijn vaak uit de regio vertrokken. Veel mensen zijn mantelzorger voor familieleden of buren. Dat kan een grote belasting zijn voor hen, te meer omdat ouderen en gehandicapten niet snel worden opgenomen in een zorgcentrum.
Tenslotte wonen er ook veel mensen in Westervoort die problemen kennen op mentaal/psychologisch vlak. Zo wonen er in het dorp nogal wat mensen in een beschermd wonen project. Dat kan zijn omdat mensen (licht) dementeren of omdat ze met een verstandelijke beperking moeten leven, het kan ook zijn omdat er psychische moeilijkheden zijn die misschien niet acuut zijn, maar toch wel vragen om begeleiding.