InloophuisDeHerberg - Facebook

Vrijwilliger zijn en worden

Het Inloophuis heeft een aantal werkgroepen, variërend van dagelijkse openstelling, vrijdagse warme maaltijd (2x per maand), maandelijkse lunch op 1e zondag van de maand, weggeefhoek, moestuin, jaarlijkse actie (voeding of wasmiddel)  in samenwerking met plaatselijke supermarkt en voedselbank, communicatie naar buiten (zomerfair en straks kerstfair). We doen regelmatig een oproep voor nieuwe gastvrouwen/heren en bezetting van werkgroepen, want verloop is onvermijdelijk (soms een baan, soms voor kinderoppas door oma's en opa's).

Ik ben geïnteresseerd om vrijwilliger te worden van het Inloophuis De Herberg en wil graag dat hiervoor contact met mij wordt opgenomen. Ik vul de vragen lijst in.

Ondersteuning aan vrijwilligers
a.            Nieuwsbrief
Om alle vrijwilligers te blijven informeren is een interne nieuwsbrief die vier maal per jaar verschijnt. Deze wordt digitaal aangeleverd.
b.            Intervisie
Ook dit jaar zijn er weer intervisiemomenten mogelijk voor vrijwilligers. Er kunnen  twee groepen actief die op een avond of op een middag deelnemen aan deze intervisie. Kijk hier wat intervisie inhoudt.
c.            Ontmoetingen
Alle vrijwilligers komen meestal twee keer in het jaar bijeen, in het bijzonder bij feestelijke ontmoetingen zoals de nieuwjaarsreceptie en de dag waar we stil staan bij de opening van het ‘Inloophuis de Herberg’