Start schildergroep bij Inloophuis De Herberg

 Vanaf februari 2024 is het bij Inloophuis De Herberg mogelijk om maandelijks te komen schilderen, te weten op iedere eerste donderdag van de maand. Er is dan een vrijwilliger aanwezig om te begeleiden, tips te geven en te motiveren. Er is geen thema verbonden aan het schilderen; ieder is vrij om te schilderen wat hij of zij wil. De data waarop het schilderen wordt georganiseerd, zijn: 1 feb, 7 mrt, 4 apr, 2 mei, 6 juni en 4 juli, telkens van 14.00 – 16.00 uur. Doel van de schildergroep is gezelligheid; samen bezig zijn met de hobby die men leuk vindt.

Er zijn geen kosten verbonden aan het schilderen. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Deelnemers kunnen hun eigen doek meenemen waar al aan is gewerkt of kunnen een doek ontvangen van het inloophuis om mee te starten. Eigen materialen (zoals verf en penselen) mogen worden meegenomen, maar schildermaterialen zijn ook op het inloophuis aanwezig. Aanmelden kan via een mail naar info@inloophuisdeherberg.nl of door binnen te lopen tijdens openingstijden (vindbaar op website www.inloophuisdeherberg.nl). De data die nu zijn gepland lopen tot en met de zomer. Bij voldoende interesse zal de schildergroep na de zomer worden voortgezet.