De Herberg is een plaats van ontmoeten

Vacature bestuurslid

Stichting Inloophuis de Herberg wil de bewoners van Westervoort een ontmoetingsplek bieden. Een plek waar zorg en respect is voor elkaar en waar mensen tot hun recht kunnen komen in de ruimste zin van het woord. Inloophuis De Herberg in Westervoort is een plek waar dorpsbewoners elkaar ontmoeten en samen activiteiten ontplooien.  Er zijn ruim 50 enthousiaste vrijwilligers actief. Er is een coördinator in dienst van het bestuur die zorgt voor de dagelijkse gang van zaken.

We zijn op zoek naar versterking en uitbreiding van ons bestuur. Het bestuur wil graag een afspiegeling zijn van de samenleving met evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen, jong en oud.

Wat hebben het bestuur en het Inloophuis je te bieden?

 • Een goedlopende organisatie
 • Veel betrokken en enthousiaste vrijwilligers
 • Unieke werkwijze waarbij vrijwilligers gestimuleerd worden met eigen initiatieven te komen voor activiteiten
 • Een deskundig, ervaren en betrokken bestuur
 • Korte lijnen tussen het bestuur en de coördinator en de vrijwilligers
 • Ruimte om te groeien als bestuurslid, o.a. door coaching en scholing

Profiel bestuurslid Inloophuis De Herberg

Algemene kwaliteiten:

 • Je kunt je vinden in de missie en visie van De Herberg
 • Je bent betrokken op de doelgroep van De Herberg
 • Je bent flexibel in denken en doen
 • Kunnen en willen samenwerken is vanzelfsprekend voor je
 • Bestuurlijke ervaring is een pré maar geen must
 • Je bent bereid je kennis uit te breiden

Taken:

 • Meedenken in beleid en uitvoering hiervan
 • Mogelijk aanvullende taken, afhankelijk van competenties en interesses.

Heb je belangstelling of wil je eens komen praten?

Neem contact op met onze voorzitter Klaas Westerbeek ( klaas.westerbeek@hetnet.nl of 06-53371237).